hearder.png
inmotion vps reviews
stin.jpg

Ve všech našich mateřských školách bude v době letních prázdnin provoz přerušen

od 23. července do 3. srpna 2018.

 

Pro přihlášené děti k docházce do mateřské školy je zajištěn provoz takto:

 2. května 1654 provoz od 2. - 20. července a od 27. - 31. srpna 2018

přerušení provozu od 23. července do 24. srpna 2018

 

K Muzeu 257 provoz od 6. srpna do 31. srpna 2018

přerušení provozu od 2. července do 3. srpna 2018

 

 

Mateřské školy na ul. Závodní a ul. Šenovské budou mít provoz přerušen od 3. července do 31. srpna 2018.

V přípravném týdnu (27. - 31. 8. 2018) budou přihlášené děti z pracoviště:

Šenovská 356 na pracovišti 2. května 1654

 Závodní 822 na pracovišti K Muzeu 257

 

Platby za školní stravování a předškolní vzdělávání (školné) uhradí zákonní zástupci do 20. června 2018.