hearder.png
inmotion vps reviews
stin.jpg

Mateřská škola Petřvald 2. května 1654, příspěvková organizace, zastoupená ředitelkou mateřské školy, v souladu s ustanovením § 34 odst. 3, § 165 odst. 2 písm. b) v přímé souvislosti s § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, rozhodla o přijetí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2018/2019 do mateřské školy takto:

  pracoviště 2. května 1654            
1. MSPe 54/2018   přijat/a   13. MSPe 97/2018   přijat/a
2. MSPe 55/2018   přijat/a   14. MSPe 102/2018   přijat/a
3. MSPe 57/2018   přijat/a   15. MSPe 104/2018   přijat/a
4. MSPe 65/2018   přijat/a   16. MSPe 111/2018   přijat/a
5. MSPe 66/2018   přijat/a   17. MSPe 113/2018   přijat/a
6. MSPe 73/2018   přijat/a   18. MSPe 114/2018   přijat/a
7. MSPe 77/2018   přijat/a   19. MSPe 118/2018   přijat/a
8. MSPe 85/2018   přijat/a   20. MSPe 121/2018   přijat/a
9. MSPe 89/2018   přijat/a   21. MSPe 122/2018   přijat/a
10. MSPe 93/2018   přijat/a   22. MSPe 124/2018   přijat/a
11. MSPe 94/2018   přijat/a   23. MSPe 126/2018   přijat/a
12. MSPe 95/2018   přijat/a            
                     
  pracoviště K Muzeu 257            
1. MSPe 56/2018   přijat/a   8. MSPe 88/2018   přijat/a
2. MSPe 62/2018   přijat/a   9. MSPe 92/2018   přijat/a
3. MSPe 67/2018   přijat/a   10. MSPe 98/2018   přijat/a
4. MSPe 68/2018   přijat/a   11. MSPe 101/2018   přijat/a
5. MSPe 71/2018   přijat/a   12. MSPe 108/2018   přijat/a
6. MSPe 72/2018   přijat/a   13. MSPe 115/2018   přijat/a
7. MSPe 87/2018   přijat/a            
                     
  pracoviště Závodní 822            
1. MSPe 63/2018   přijat/a   7. MSPe 96/2018   přijat/a
2. MSPe 79/2018   přijat/a   8. MSPe 99/2018   přijat/a
3. MSPe 81/2018   přijat/a   9. MSPe 100/2018   přijat/a
4. MSPe 82/2018   přijat/a   10. MSPe 123/2018   přijat/a
5. MSPe 83/2018   přijat/a   11. MSPe 125/2018   přijat/a
6. MSPe 84/2018   přijat/a            
                     
  pracoviště Šenovská 356            
1. MSPe 59/2018   přijat/a   3. MSPe 91/2018   přijat/a
2. MSPe 58/2018   přijat/a            
                     
                     
  nepřijaté děti                
1. MSPe 60/2018   nepřijat/a   12. MSPe 103/2018   nepřijat/a
2. MSPe 61/2018   nepřijat/a   13. MSPe 105/2018   nepřijat/a
3. MSPe 64/2018   nepřijat/a   14. MSPe 106/2018   nepřijat/a
4. MSPe 69/2018   nepřijat/a   15. MSPe 107/2018   nepřijat/a
5. MSPe 70/2018   nepřijat/a   16. MSPe 109/2018   nepřijat/a
6. MSPe 74/2018   nepřijat/a   17. MSPe 110/2018   nepřijat/a
7. MSPe 75/2018   nepřijat/a   18. MSPe 112/2018   nepřijat/a
8. MSPe 76/2018   nepřijat/a   19. MSPe 116/2018   nepřijat/a
9. MSPe 78/2018   nepřijat/a   20. MSPe 117/2018   nepřijat/a
10. MSPe 86/2018   nepřijat/a   21. MSPe 119/2018   nepřijat/a
11. MSPe 90/2018   nepřijat/a   22. MSPe 120/2018   nepřijat/a

V Petřvaldě dne 24. 5. 2018                                                                       

 

                                                           Bc. Andrea Doffková
                                                         ředitelka mateřské školy