hearder.png
inmotion vps reviews
stin.jpg

Ve všech našich mateřských školách bude v době letních prázdnin provoz přerušen:

 

od pondělí 23. července do pátku 3. srpna 2018.

Pro přihlášené děti k docházce do mateřské školy je provoz zajištěn takto:

 

MŠ 2. května 1654 - provoz od 2. - 20. července a od 27. - 31. srpna   2018

přerušení provozu od 23. července do 24. srpna 2018

 

MŠ K Muzeu 257 - provoz od 6. srpna do 31. srpna 2018

přerušení provozu od 2. července do 3. srpna 2018

 

Mateřské školy na ul. Závodní a ul. Šenovské budou mít provoz přerušen od 2. července do 31. srpna 2018.

 

Závazný zájem o docházku dětí v době letních prázdnin bude zjišťován od měsíce dubna do 25. května 2018.

 

Platby za školní stravování a předškolní vzdělávání (školné) uhradí zákonní zástupci do 20. června 2018.

 

 

 V Petřvaldě dne 25. 1. 2018                             Bc. Andrea Doffková

                                                                   ředitelka mateřské školy