hearder.png
stin.jpg

 

 

OD ÚTERÝ 12.1. 2021 JSOU Z DŮVODU PREVENTIVNÍHO OPATŘENÍ V PROVOZU VŠECHNY 3 TŘÍDY OD 6:00 HOD DO 16:00 HOD.

DĚTI SE NEBUDOU SCHÁZET ANI ROZCHÁZET SPOLEČNĚ NA 1. TŘÍDĚ!!

DĚTI PŘEDÁVEJTE OD 6:00 HOD PANÍ UČITELCE  NA SVÉ TŘÍDĚ, A TAKÉ SI JE VYZVEDNĚTE DO 16:00 HOD NA SVÉ TŘÍDĚ.

TOTO OPATŘENÍ BUDE REALIZOVÁNO AŽ DO ODVOLÁNÍ.

 

DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ.

 

 

 

Prosíme rodiče, aby si děti přinesly (v rámci možností) na pátek 4.12. 2020 kostým čerta, andílka nebo Mikuláše. Kostým může být i ručně vyrobený, případně dát dětem alespoň oblečení v barvách symbolizujících tyto postavičky (černé tepláky, černé tričko jako čertíci…)

 

 

  

Vzhledem k epidemiologické situaci se nebude konat vánoční besídka, proto Vás prosíme, aby jste koupili dětem malý dáreček (do 50,- Kč) a donesli do MŠ NEJPOZDĚJI DO 16.12. 2020. Děti si jej pod stromečkem rozbalí společně s hračkami, které dostanou od nás z MŠ. Rozdávání dárků v MŠ proběhne 17.12.

 

 

 

Oznamujeme uzavření provozu mateřské školy od středy 23. 12. 2020 do pátku 1. 1. 2021.

Provoz v běžném rozsahu začíná v pondělí 4.1. 2021

 

 

 

Na základě rozhodnutí vlády oznamujeme, že se ruší veškeré akce, které byly plánované na měsíc říjen.

 

 

 

Na základě zájmu rodičů o docházku dětí v době podzimních prázdnin (ve čtvrtek 29.10. a v pátek 30. 10. 2020)  bude provoz mateřské školy (na jednu třídu) zajišťovat pro přihlášené děti pracoviště 2. května 1654 (Březiny).

 

 

 

ÚTERÝ 13.10.     VÝLET do OSTRAVSKÉHO  PLANETÁRIA.  Prosíme o včasný příchod dětí do MŠ a to nejpozději v 7:45. Odjezd autobusem od MŠ v 8:45.

 

PONDĚLÍ 19.10.   VÝLET do ZOO OSTRAVA.  Dětí si vezmou sebou batůžek, svačinku, pití, pláštěnku. Odjezd autobusem od MŠ v 9:10 h. Předpokládaný návrat cca v 13:15 h. (Z důvodu pozdějšího příjezdu, nelze děti tento den vyzvednout ve standartním čase po obědě).

 

STŘEDA 21.10.      VÝLET na JAROŠŮV STATEK, STUDÉNKA.  Pouze předškoláci. Sebou vhodné oblečení, batůžek, malou svačinu, pití, pláštěnku. Prosíme o včasný příchod dětí do MŠ a to nejpozději v 6:45. Odjezd autobusem od MŠ v 7:30. Předpokládaný návrat zpět do MŠ v 11:15 h.

 

ČTVRTEK 22. 10.     DOPOLEDNÍ NÁVŠTĚVA KNIHOVNY - děti z II. a III. tř.  (nezapomeňte na vhodné oblečení a obuv, v případě nepříznivého počasí - pláštěnky).

 

ÚTERÝ 27.10.          DOPOLEDNÍ NÁVŠTĚVA STŘEDISKA VOLNÉHO ČASU -DOMEK- Tvořivé dílny pro děti  z II. a III. tř. (vhodné oblečení a obuv, v případě nepříznivého počasí - pláštěnky).

 

Prosíme rodiče, aby na všechny akce měli Vaše děti sebou ROUŠKY.

 

Uskutečnění výše plánovaných akcí závisí na dalším vývoji epidemiologické situace v kraji. V případě, že bychom museli některé akce v měsíci říjnu zrušit, budeme Vás informovat.

Děkujeme za pochopení, kolektiv MŠ

 

ÚTERÝ 22.9. 2020   DOPOLEDNÍ NÁVŠTĚVA STŘEDISKA VOLNÉHO ČASU - DOMEK- Tvořivé dílny pro děti,

9:00 děti z III. třídy, 10:00 děti z II. třídy

 

ČTVRTEK 24.9. 2020   DOPOLEDNÍ NÁVŠTĚVA KNIHOVNY

9:00 děti z II.třídy, 10:00 děti z III. třídy

 

U obou akcí nezapomeňte na vhodné oblečení a obuv, v případě nepříznivého počasí - pláštěnky.

 

Zveme všechny zákonné zástupce dětí na třídní schůzky, které se budou konat takto:

1.tř. Úterý 8. 9. 2020

2.tř. Středa 9. 9. 2020

3.tř. Čtvrtek 10. 9. 2020

Pro všechny třídy platí stejný čas, a to v 15:30 hod. Prosíme všechny zúčastněné o použití roušek.

 

Vážení rodiče, zákonní zástupci.

Z důvodu přerušení provozu naší MŠ podle § 3 Vyhlášky č. 14/2005 Sb. O předškolním vzdělávání, stanoví ředitelka MŠ podle § 5 odst. 5 této vyhlášky výši úplaty, která nepřesáhne poměrnou část výše úplaty odpovídající rozsahu přerušení provozu MŠ.

 

Úplata za měsíc duben je ve výši 0,-Kč

Úplata za měsíc květen je ve výši 126,-Kč

Úplata za měsíc červen je ve výši 240,-Kč

Úplata za měsíc červenec je ve výši 131,-Kč

Úplata za měsíc srpen je ve výši 240,-Kč

 

Rodiče, kteří hradí platby v hotovosti prosíme, můžete-li, z důvodu omezení fyzického kontaktu, uhraďte platbu na účet č. 1727856349/0800 nejpozději vždy do 15. dne daného měsíce. Do poznámky k platbě uveďte jméno a příjmení dítěte.

 

V případě plateb za měsíce červenec a srpen uhraďte částky nejpozději do 15. 6. 2020.

Rodiče, kteří v těchto letních měsících nepřihlásí dítě k docházce školné nehradí.

 
Žádáme Vás o dodržení stanoveného termínu!!!

 

VÁŽENÍ ZÁKONNÍ ZÁSTUPCI DĚTÍ, INFORMUJEME VÁS, ŽE PROSTŘEDNICTVÍM MOBILNÍHO ROZHLASU VÁM BUDOU ZASÍLÁNY ,,ÚKOLY“ PRO VAŠE DĚTI. KDO MENÁ TUTO SLUŽBU U NÁS ZŘÍZENOU A MÁ O ÚKOLY ZÁJEM, PROSÍME, ABY SI Z INTERNETOVÝCH STRÁNEK MŠ STÁHL POTŘEBNÝ TISKOPIS (PŘIHLÁŠENÍ DO SLUŽBY – MOBILNÍ ROZHLAS).

NÁSLEDNĚ ČITELNĚ VYPLŇTE JMÉNO DÍTĚTE, SVÉ JMÉNO A PŘÍJMENÍ,

TELEFONNÍ ČÍSLO, E-MAILOVOU ADRESU

A VHOĎTE DO POŠTOVNÍ SCHRÁNKY NA BRANCE PRACOVIŠTĚ MŠ 2. KVĚTNA.

 

JE MOŽNÉ, ŽE VÁM ZASLANÉ ÚKOLY BUDOU AUTOMATICKY PŘICHÁZET DO SPAM ČI NEWSLETTERS, PROTO BUDE POTŘEBA, ABYSTE SI NASTAVILI VE SVÉ PŘÍCHOZÍ POŠTĚ ZPRÁVY Z MOBILNÍHOROZHLASU, JAKO POŠTU VYŽÁDANOU!  

 

Na základě jednání Bezpečnostní rady státu vydalo Ministerstvo zdravotnictví České republiky dne 10. 3. 2020 Mimořádné opatření, Č. j.: MZDR 10676/2020-1/MIN/KAN, na základě kterého se:

 

Zakazuje se s účinností ode dne 11. března 2020:

osobní přítomnost žáků a studentů na základním, středním a vyšším

odborném vzdělání ve školách a školských zařízení podle zákona č.

561/20004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším a jiném

vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

 

TOTO VÝŠE UVEDENÉ OPATŘENÍ SE NETÝKÁ MATEŘSKÝCH ŠKOL.

VŠECHNA PRACOVIŠTĚ MŠ PETŘVALD POJEDOU BEZ OMEZENÍ PROVOZU.

 

POUZE ŽÁDÁME RODIČE DĚTÍ, KTEŘÍ SI BUDOU CHTÍT PONECHAT SVÉ DĚTI DOMA, ABY TUTO SKUTEČNOST ŘÁDNĚ NAHLÁSILI VE ŠKOLNÍCH JÍDELNÁCH MŠ A ZŠ.

 

Dále pak po dohodě se zřizovatelem bude i nadále pokračovat lyžařský

Kurzu Bílá (v termínu 9. – 13. 3.2020) i kurz předplavecké výchovy

(zahájení plavání od 16. 3. 2020).

 

Zrušeny jsou pouze sportovní kroužky (,,SPORTOVKY“), a to až do

odvolání. Chybějící lekce budou nahrazeny v červnu.

 

V případě dalších změn budete informováni.

 

Kroužky:

SPORTOVKY – každé pondělí 

KERAMIKA - každá středa

AJ V POHYBU -  každý čtvrtek

 

Pondělí 2. 3. 2020 - ukázková lekce plavání.

 

Čtvrtek 5. 3. 2020 v dopoledních hodinách – vystoupení nejstarších dětí v DDBřeziny (dejte dětem prosím vhodné oblečení).

 

V týdnu od 9. -13. 3. 2020 - lyžařský kurz pro přihlášené děti (děti, které budou mít vlastní lyž. výstroj si budou nechávat tyto podepsané věci každé ráno v koších, které budou v chodbě hl. vchodu).

 

Úterý 17. 3. 2020návštěva knihovny v dopoledních hodinách (dejte dětem prosím vhodné oblečení).

 

Čtvrtek 19. 3. 2020  - Výchovný koncert v ZUŠ Petřvald.

 

Pátek 27. 3. 2020 – divadelní představení v MŠ (hrazeno z FR.)

 

Úterý 31. 3. 2020 – odpolední velikonoční tvoření s rodiči (bližší info. na jednotlivých třídách).

 

Ve čtvrtek 13. 2. 2020 bude probíhat velikonoční focení dětí (pro zapsané).

 

KAŽDÉ PONDĚLÍ v dopoledních hod. PLAVÁNÍ.

Do batohu: plavky, ručník , koupací čepici.

Termíny plavání: 3. 2., 10. 2., 24. 2., 2. 3. – ukázková lekce

 -----------------------------------------------------------------------------------------

 KROUŽKY:

SPORTOVKY – každé pondělí  od 3. 2.

KERAMIKA - každá středa

AJ V POHYBU -  každý čtvrtek

Ukázkové hodiny - informace viz nástěnky.

 -------------------------------------------------------------------------------------

 JARNÍ PRÁZDNINY

Od 17.- 21. 2. 2020 – provoz omezen.

-------------------------------------------------------------------------------------------

 Středa 26. 2.KARNEVAL V MŠ (děti si přinesou do školky masku, kostým).

 

Na zákadě zájmu rodičů o docházku dětí v době pololetních a jarních prázdnin (v pátek 31. 1. 2020, pondělí – pátek 17. 2. – 21. 2. 2020) bude provoz mateřské školy (na jednu třídu) zajišťovat pro přihlášené děti pracoviště 2. května 1654 (Březiny).

 

KAŽDÉ PONDĚLÍ v dopoledních hod. PLAVÁNÍ. Děti z 3.tř. přivádějte nejpozději do MŠ v 7:00 hod. Děti z 2.tř. pojedou později.

Do batohu: plavky, ručník, koupací čepici.

Termíny plavání: 6. 1. 13. 1., 20. 1., 27. 1., 3. 2., 10. 2., 24. 2., 2. 3. 2020 – ukázková lekce.

 

KROUŽKY: KERAMIKA - každá středa

                 AJ V POHYBU -  každý čtvrtek

 Změna 8. 1. 2020 kr. keramika odpadá, bude nahrazena v pozdějších termínech.

 

 VE STŘEDU 8. 1. 2020 dopoledne DEN HRAČEK (děti si přinesou do školky hračku, která jim udělala radost pod vánočním stromečkem).

 

V PÁTEK 10. 1. 2020 v 15:40 hod. proběhnou na Gymnáziu v Orlové SPORTOVNÍ HRY (závodit budou děti, které navštěvovaly sportovní kroužek v MŠ). Bližší info. viz leták.

 

 V čtvrtek 16. 1. kouzelník Aleš v MŠ (hrazeno z fondu r.).

 

OD 9. 12. KAŽDÉ PONDĚLÍ v dopoledních hod. zahajujeme PLAVÁNÍ. Děti ze 3.tř. přivádějte nejpozději do MŠ v 7:00 hod. Děti z 2.tř. pojedou později.

Do batohu: plavky, ručník , koupací čepici).

Termíny plavání: 9. 12. , 16. 12., 6. 1. 13. 1., 20. 1., 27. 1., 3. 2., 10. 2., 17. 2., 24. 2. – ukázková lekce

 

KROUŽKY: KERAMIKA – KAŽDÁ STŘEDA

                 AJ V POHYBU -  KAŽDÝ ČTVRTEK

Děti po skončení všech kroužků vyzvedávejte na I. třídě.

 

VE ČTVRTEK 5. 12. 2019 dopolední NÁVŠTĚVA KNIHOVNY (děti z II. a III. tř. – nezapomeňte na vhodné oblečení a obuv, v případě nepříznivého počasí - pláštěnky).

 

V PÁTKY 6., 13., 20. 12. 2019 ADVENTNÍ POSEZENÍ. Děti všech tříd + 20. 12. rozbalení vánoční nadílky v MŠ.

V ÚTERÝ 10. 12. MIKULÁŠ V MŠ – mikulášská nadílka s vánočním vystoupením (hrazeno z fondu r.).

 

STŘEDA 18. 12. 2019 VYSTOUPENÍ NEJSTARŠÍCH DĚTÍ (3.tř.) V DOMOVĚ BŘEZINY.

 

ADVENTNÍ POSEZENÍ (BESÍDKA): v úterý   10. 12. od 15:00 1tř.

                                                           ve středu 11. 12. od 15:00 2tř.

                                                           ve čtvrtek  12. 12. od 15:00 3tř.  

 

 

ZE ČTVRTKU  5. 12. 2019 ODPADÁ VÝUKA ANGLIČTINY. NAHRAZENÍ SE KONÁ V ÚTERÝ 3. 12. 2019.

Uzavření provozu mateřské školy v době od pondělí 23. 12. 2019 do středy 1. 1. 2020 včetně.

Omezení provozu mateřské školy, a to na jednu třídu bude zajišťovat pracoviště 2. května 1654 ve dnech 2. - 3. 1. 2020 (pouze pro přihlášené děti).

Provoz v běžném rozsahu začíná v pondělí 6. 1. 2020.

 

- KAŽDÉ ÚTERÝ V DOPOLEDNÍCH HOD. (na 10:00 hod.) BRUSLENÍ.

  Termíny bruslení: 5. 11.,12. 11.,19. 11. 

- KROUŽKY: KERAMIKA – KAŽDÁ STŘEDA                 

                   AJ V POHYBU -  KAŽDÝ ČTVRTEK

  DĚTI PO SKONČENÍ VŠECH KROUŽKŮ VYZVEDÁVEJTE NA I. TŘÍDĚ.

- VE ČTVRTEK 21. 11. 2019 DOPOLEDNÍ NÁVŠTĚVA KNIHOVNY (děti z II. a III. tř. – nezapomeňte na vhodné        oblečení a obuv, v případě nepříznivého počasí - pláštěnky).

- PÁTEK 29. 11. 2019 V DOPOLEDNÍCH HODINÁCH V MŠ DIVADLO ,,ŠAMŠULA “ (hrazeno z fondu rodičů).

- PÁTEK 29. 11. 2019 V DOPOLEDNÍCH HODINÁCH PRVNÍ ADVENTNÍ POSEZENÍ VŠECH TŘÍD.

 

Vážení rodiče, naše elektronická objednávka lyžařského kurzu "Lyžujeme se sluníčkem" byla zpracována a už nyní můžete začít přihlašovat své děti na lyžařský kurz www.prihlaskanakurz.cz . Po přihlášení obdržíte informace ohledně platby.

Termín kurzu: 9. - 13. 3. 2020 / dopoledne

Cena kurzu: 2 190,- / žák / kurz

Půjčovné: 450,- / žák / kurz

 

Z důvodu malého zájmu rodičů o docházku dětí v době podzimních prázdnin (v úterý 29. a ve středu 30. října) bude provoz mateřské školy (na dvě třídy) zajišťovat pro přihlášené děti pracoviště 2. května 1654 (Březiny).

 

Ve středu 16. 10. 2019 dopoledne - proběhne vánoční focení dětí.

První hodina kroužku AJ v pohybu začíná ve  čtvrtek 10. 10. 2019 v 15.00 hodin a první hodina kroužku keramika začíná od středy 16. 10. 2019 ve 14.45 hodin. Děti po skončení všech kroužků vyzvedávejte na I. třídě.