hearder.png
stin.jpg

 

OD PŘÍŠTÍHO TÝDNE ZAČNOU PROBÍHAT ZÁJMOVÉ KROUŽKY.

NA ZÁKLADĚ ZÁJMU ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ BUDOU V LETOŠNÍM ROCE PROBÍHAT NA PRACOVIŠTI 2. KVĚTNA TYTO KROUŽKY:

KERAMIKA: PRAVIDELNĚ KAŽDOU STŘEDU (zahájení 10. 10. 2018, případné aktuální změny termínů budou včas vyvěšeny).

VĚDECKÝ KROUŽEK - PRAVIDELNĚ KAŽDÝ ČTVRTEK (zahájení 11. 10. 2018, případné aktuální změny termínů budou včas vyvěšeny).

V případě, že jste měli dítě přihlášené do jiného kroužku, který se neotevřel (z důvodů malého zájmu) a máte zájem o některý z vybraných kr., můžete své dítě ještě přehlásit.

Prosíme všechny zákonné zástupce, aby uhradili FOND RODIČŮ 500,- a přípěvek na hygienické potřeby 30,- , a to nejpozději do 15. 10. 2018. Bližší info na třídách.

STŘEDA 17. 10. 2018 - DIVADLO V MŠ 10:30 HOD (HRAZENO Z FONDU RODIČŮ).

ÚTERÝ 23. 10. 2018 - NÁVŠTĚVA KNIHOVNY 9:30 HOD (DĚTI Z 3. TŘÍDY - DEJTE DĚTEM VHODNÉ OBLEČENÍ DLE POČASÍ).

ÚTERÝ 23. 10. 2018 - ODPOLEDNÍ PODZIMNÍ TVOŘENÍ S RODIČI PRŮBĚŽNĚ OD 14:30 HOD. (BLIŽŠÍ INFO NA JEDNOTLIVÝCH TŘÍDÁCH).

ČTVRTEK 25. 10. 2018 - NÁVŠTĚVA KNIHOVNY V 9:30 HOD. (DĚTI Z 2. TŘÍDY - DEJTE DĚTEM VHODNÉ OBLEČENÍ DLE POČASÍ).

PONDĚLÍ - ÚTERÝ 29. - 30. 10. 2018 - PODZIMNÍ PRÁZDNINY (PROVOZ PRO PŘIHLÁŠENÉ DĚTI).

Společná tematická setkání pro rodiče - LOGOPEDIE

Pracoviště 2. května 1654

     2. 10. 2018   - od 15:00 hod. průběžně- Logopedie - Mgr. Kateřina Wzatková