hearder.png
stin.jpg

 

Tematická setkání

Vážení rodiče, srdečně Vás zveme na tematická setkání s p. učitelkami ZŠ a ZUŠ Petřvald.

Tato setkání se uskuteční v termínech :

27. 02. 2018 - průběžně od 15:00 hod. - Čtenářská pregramotnost - Mgr. Ivana Kutrová
13. 03. 2018 - průběžně od 15:00 hod. - Příprava na psaní-Grafomotorika - Mgr. Lenka Szendreyová
20. 03. 2018 - průběžně od 15:00 hod. - Školní zralost - PhDr. Ing. Jana Lehnerová
03. 04. 2018 - průběžně od 15:00 hod. - Matematická pregramotnost - Mgr. Marcela Mertová

VÁŽENÍ RODIČE, NA ZÁKLADĚ VAŠEHO ZÁJMU O KROUŽKY (ROVNĚŽ ZÁJMU VAŠICH DĚTÍ), BUDEME I NADÁLE POKRAČOVAT V JEJICH PROVOZU.

Taneční a pohybový kroužek – zahájení v úterý 20. 2. 2018

Keramika – zahájení středa 14. 2. 2018

Angličtina – zahájení čtvrtek 22. 2. 2018

 

- V ÚTERÝ 13. 2. 2018 PROBĚHNE V MŠ KARNEVALOVÉ DOPOLEDNE (DĚTI PŘÍJDOU DO MŠ VE SVÝCH MASKÁCH)

- VE STŘEDU 14. 2. 2018 PŘIJEDE DO NAŠÍ ŠKOLKY KOUZELNÍK (HRAZENO Z FONDU)

- VE STŘEDU 21. 2. 2018 PROBĚHNE V MŠ VELIKONOČNÍ FOCENÍ

- ČTVRTEK 22. 2. 2018 PŘIJEDE K NÁM DO MŠ DIVADÉKO ŠIKULKA (HRAZENO Z FONDU)

- OPĚT PŘIPRAVUJEME TEMATICKÉ SEZENÍ RODIČŮ A EXTERNISTŮ TÝKAJÍCÍ SE ŠKOLNÍ ZRALOSTI

  (TERMÍNY BUDOU UPŘESNĚNY)

KROUŽKY OD DRUHÉHO TÝDNE MĚSÍCE ŘÍJEN:

TANEČNÍ A POHYBOVÝ - ÚTERKY OD 15:00 HOD. (NA II. A III TŘÍDĚ)

KERAMIKA - STŘEDY OD 15:00 HOD. (NA III.TŘÍDĚ)

ANGLIČTINA V POHYBU - ČTVRTKY OD 15:00 HOD. (NA II. A III TŘÍDĚ)

Platby za kroužky hned při první lekci.