hearder.png
inmotion vps reviews
stin.jpg

Vážení rodiče, ve dnech 2. a 3. proběhl zápis děti  k předškolnímu vzdělávaní v naší mateřské škole a rádi bychom Vás trochu seznámili s jeho průběhem.

Oproti minulým létům probíhal zápis za pozměněných podmínek. Důvodem je novela školského zákona, zákon č. 178/2016 Sb., která zavádí  povinné předškolní vzdělávání a také zavádí přednostní přijímání dětí starších čtyř let ke vzdělávání v mateřské škole.

V letošní roce se o místo v mateřské škole uchází celkem 93 děti.

Z celkové volné kapacity 57 míst  jsme povinní přijmout 28 nových děti s povinnou předškolní docházkou a také  všechny děti starší 4 let s trvalým pobytem na území města Petřvald. Zbývající volná místa zůstávají pro děti mladší 4 let.

Velice si vážíme zájmu všech zákonných zástupců o předškolní vzdělávání svých dětí a děkujeme tím za projevenou důvěru.

Celkové výsledky zápisu budou zveřejněny 19. 5. 2017 na našich internetových stránkách a na vstupech všech pracovišť.